תוכניות לימוד

M.S.W. בעבודה סוציאלית*

תכנית .M.S.W בעבודה סוציאלית*
 
 מטרות התכנית
התכנית נועדה להעמיק את הידע התיאורטי, האמפירי והמעשי של העובדים הסוציאליים תוך כדי ראייה רחבה וביקורתית של צרכי הפרט, המשפחה, הקהילה, החברה והשירותים החברתיים.
השאיפה היא להתמקד בהתמקצעות על ידי העמקה, לצד פיתוח מיומנויות טיפוליות ויכולות לראייה רחבה ומעמיקה של בעיות חברתיות ואישיות.
התכנית מרחיבה את הידע המקצועי הכללי והיא מעניקה לסטודנטים גם יכולות התערבות מתקדמות. היא מיועדת לקדם עובדים סוציאליים מיומנים, להעניק להם מעמד מוכר ובכיר, ולהכשירם להניע ולהפעיל תהליכים מגוונים לטובת אוכלוסיות יעד מאתגרות ומגוונות.
התכנית כוללת מערכת שיעורים עשירה ומגוונת: קורסים בתחומי המיקרו (מיומנויות טיפול), קורסים בתחומי המאקרו (ניהול, שירותים ומדיניות), קורסים בתחומי המיומנויות האקדמיות (מחקר איכותני והעולם האקדמי הווירטואלי), קורסים המתמקדים בתחום הזקנה, קורסי בחירה המאפשרים העמקה נוספת בתחום הטיפולי (לדוגמה, קורס מיומנויות טיפול מתקדמות) ועוד.

 מבנה תכנית הלימודים
התכנית מורכבת משלוש חטיבות של קורסי חובה:
1. סמינריון ופרקטיקום,
2. העשרת מיומנויות העובד הסוציאלי,
3. קורסים בתחום הזקן ומשפחותו בקהילה וקורסי בחירה.

 פרקטיקום ועבודה בשדה
הסטודנטים נדרשים לעבוד (בתמורה לשכר או בהתנדבות) במהלך הלימודים, כעובדים סוציאליים בארגון מוכר, בהיקף של חצי יום עבודה בשבוע לפחות, בשנה הראשונה בתחום הזקנה ובשנה השנייה בתחום הטיפול. הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום וסמנריון, אחד בתחום הזקנה ושני בתחום הטיפול המתקדם. הפרקטיקום והסמנריון יתבססו על החומרים שיעלו מהשדה.

 עבודת גמר
כחלק מהדרישות לקבלת התואר על הסטודנטים להגיש עבודת גמר אינטגרטיבית ומסכמת.
העבודה מאפשרת לסטודנט להוכיח את יכולתו בשילוב בין תיאוריה לפרקטיקה בהתבסס על כל החומר הנלמד תוך הסתמכות על התכנים שעלו בקורסי הפרקטיקום ו/או במהלך ההתנסות בשדה.

 מסגרת התכנית
הלימודים ייפרסו על שתי שנות לימוד (ארבעה סמסטרים) והם יתקיימו יום וחצי בשבוע (לא כולל קורסי אנגלית, במידת הצורך).
תנאי המעבר משנה א' לשנה ב' הוא סיום כל הקורסים בהצלחה, בציון של 70 לפחות.
התנאים לקבלת תעודת מוסמך בעבודה סוציאלית הם סיום בהצלחה של כל הקורסים, הסמינריונים וקורסי הפרקטיקום והגשת עבודת גמר אינטגרטיבית מסכמת.  

* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה
.M.S.W בעבודה סוציאלית תנאי קבלה תכנית לימודים לתואר "מוסמך" סגל

הרשמו לקבלת פרטים ונחזור אליכם בהקדם

למרכז ההרשמה חייגו: 9990*

המכללה האקדמית אשקלון, רח’ בן צבי 12, אשקלון 78211